כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/15
שאלה 1
בן כמה היה אהרן הכהן כשנפטר ?
2/15
שאלה 2
מה היה היעד של המסע האחרון לפני הכניסה לארץ ?
3/15
שאלה 3
שני ציוויים שעל עם ישראל למלא בכניסתם לארץ :
4/15
שאלה 4
לכמה שבטים חולקה ארץ ישראל ?
5/15
שאלה 5
אילו שבטים לא קבלו נחלה בתוך ארץ ישראל ?
6/15
שאלה 6
איזו נחלה קבלו גד, ראובן, וחצי משבט מנשה ?
7/15
שאלה 7
היכן התגוררו הלויים ?
8/15
שאלה 8
מי היו אחראים על חלוקת הארץ ?
9/15
שאלה 9
מי מצווה להרוג את הרוצח במזיד (בכוונה) ?
10/15
שאלה 10
מה תפקידן של ערי המקלט ?
11/15
שאלה 11
כמה עדים צריך כדי להוציא להורג את הרוצח במזיד ?
12/15
שאלה 12
כמה ערי מקלט היו ?
13/15
שאלה 13
מדוע חוששים קרובי משפחתו של צלפחד מהעברת הנחלה לבנותיו ?
14/15
שאלה 14
מה מצווה ה' על בנות צלפחד ?
15/15
שאלה 15
עם מי מתחתנות בנות צלפחד ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
שאלות אביטה
אתפ"ש 1
אתפ"ש 2
ושננתם
פרשה בהבנה
עונים לתורה
כישורי חיים