כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/19
שאלה 1
לאילו מחנות התחלק מחנה בני ישראל במדבר ?
2/19
שאלה 2
מהו מחנה שכינה ?
3/19
שאלה 3
היכן אסור למצורע להיות ?
4/19
שאלה 4
על מי נאסרה הכניסה רק למחנה שכינה ?
5/19
שאלה 5
מה צריך להחזיר גנב שהתחרט והודה במעשיו ?
6/19
שאלה 6
באיזה מקרה הגנב צריך להקריב קרבן ?
7/19
שאלה 7
אם הנגזל נפטר, ואין לו קרובי משפחה, למי הגנב מחזיר את הגניבה ?
8/19
שאלה 8
מה אסור לנזיר לשתות או לאכול ?
9/19
שאלה 9
מי הופך להיות נזיר ?
10/19
שאלה 10
מה עוד אסור לנזיר ?
11/19
שאלה 11
כמה זמן נמשכת הנזירות ?
12/19
שאלה 12
מה קורה אם נזיר נטמא למת בטעות במהלך ימי הנזירות ?
13/19
שאלה 13
מה עושה הנזיר כשמסתיימת תקופת הנזירות ?
14/19
שאלה 14
מהי ברכת כהנים ?
15/19
שאלה 15
מה תרמו הנשיאים לכבוד חנוכת המשכן ?
16/19
שאלה 16
איזו משפחה מהלויים לא קבלה עגלות ומדוע ?
17/19
שאלה 17
מה מהדברים הבאים לא כלול בקרבנות שהביאו הנשיאים ?
18/19
שאלה 18
מתי הקריבו הנשיאים את הקרבנות ?
19/19
שאלה 19
היכן ה' היה מדבר עם משה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp