כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/14
שאלה 1
מה מצוה ה' לאחר שנהרגו רבים במגפה ?
2/14
שאלה 2
מי היו היחידים שהיו בני עשרים בזמן המרגלים ולא מתו במדבר ?
3/14
שאלה 3
כיצד חילקו את ארץ ישראל לשבטים ?
4/14
שאלה 4
מדוע שבט לוי נספר בנפרד ?
5/14
שאלה 5
מה רצו בנות צלפחד ?
6/14
שאלה 6
מה משיב ה' למשה ?
7/14
שאלה 7
לשם מה מצוה ה' את משה לעלות אל הר העברים ?
8/14
שאלה 8
מה מבקש משה מה' ?
9/14
שאלה 9
את מי מצוה ה' למנות למנהיג אחרי משה ?
10/14
שאלה 10
מה מקריבים בקרבן התמיד ?
11/14
שאלה 11
מה כולל קרבן מוסף של שבת ?
12/14
שאלה 12
באילו ימים מחג הפסח מקריבים קרבן מוסף ?
13/14
שאלה 13
כמה פרים כולל קרבן מוסף של חג השבועות ?
14/14
שאלה 14
כיצד מחשבים את כמות הפרים שמקריבים בכל יום מימי חג הסוכות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp