כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/16
שאלה 1
מה הוא הרקע למחלוקת של קרח על משה ?
2/16
שאלה 2
מה טוענים קרח ועדתו ?
3/16
שאלה 3
מדוע משה דוחה את מבחן הקטורת לבוקר ?
4/16
שאלה 4
איך משה מנסה להרגיע את קרח ?
5/16
שאלה 5
מה היה העונש של קרח ומשפחתו ?
6/16
שאלה 6
כיצד נענשו מקטירי הקטורת ?
7/16
שאלה 7
מדוע פורצת מגיפה בעם ?
8/16
שאלה 8
כיצד נעצרת המגיפה ?
9/16
שאלה 9
היכן הניחו את המטות של כל השבטים ?
10/16
שאלה 10
מה קרה למטה אהרון ?
11/16
שאלה 11
על מי מוטל לשמור על המשכן ?
12/16
שאלה 12
כמה סוגי מתנות מקבלים הכהנים כשכר על עבודתם ?
13/16
שאלה 13
מאיזה קרבן הכהנים לא לוקחים חלק ?
14/16
שאלה 14
אדם שגזל ורוצה להחזיר, באיזה מקרה עליו לתת את הכסף לכהן ?
15/16
שאלה 15
במה פודים פטר חמור ?
16/16
שאלה 16
איזו תרומה מקבלים הלויים מבני ישראל ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp