כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/18
שאלה 1
מה משה לא מבקש מהמרגלים לבדוק ?
2/18
שאלה 2
מה רואים המרגלים בחברון ?
3/18
שאלה 3
כמה מרגלים החזיקו אשכול ענבים אחד ?
4/18
שאלה 4
מדוע כלב ויהושוע לא לקחו עימם פירות ?
5/18
שאלה 5
מה אומרים המרגלים לעם ?
6/18
שאלה 6
מי משתיק אותם ומנסה להרגיע ?
7/18
שאלה 7
כיצד מגיב העם לדברי המרגלים ?
8/18
שאלה 8
כיצד מגיב העם לדברי ההרגעה של כלב ויהושע ?
9/18
שאלה 9
כיצד משכנע משה את ה' שלא להשמיד את העם ?
10/18
שאלה 10
איזה עונש הושת על העם ?
11/18
שאלה 11
מי הם המעפילים ?
12/18
שאלה 12
מה אומר להם משה ?
13/18
שאלה 13
מי עוצר את המעפילים ?
14/18
שאלה 14
מה מביאים יחד עם קרבנות מבקר או צאן ?
15/18
שאלה 15
איזו מצוה יש לקיים כאשר מכינים בצק ?
16/18
שאלה 16
מה מביא לקרבן אדם שחטא בשוגג ?
17/18
שאלה 17
כיצד נענש האדם שקושש עצים בשבת ?
18/18
שאלה 18
מה מזכירה הציצית ליהודי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp