כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/11
שאלה 1
ממתי חל הציווי לתת ביכורים ?
2/11
שאלה 2
מאילו פירות ניתן להביא ביכורים ?
3/11
שאלה 3
מה תוכן התפילה בעת הבאת הביכורים ?
4/11
שאלה 4
באיזו שנה בכל מחזור יש לתת תרומה ללוי ?
5/11
שאלה 5
מה מצווה משה לעשות בהר עיבל, לאחר חציית הירדן ?
6/11
שאלה 6
במה אסור להשתמש בעת בנית המזבח על הר עיבל ?
7/11
שאלה 7
מה תפקיד השבטים שיעמדו על הר גריזים ?
8/11
שאלה 8
מה תפקיד השבטים שיעמדו על הר עיבל ?
9/11
שאלה 9
מי יאמרו בפועל את הברכות והקללות ?
10/11
שאלה 10
מה משותף לכל העברות המוזכרות בקללה ?
11/11
שאלה 11
מה יגרום לעמים לפחד להילחם בעם ישראל ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp