כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/26
שאלה 1
מה צריך לעשות כאשר מוצאים חפץ שאבד למישהו אחר ?
2/26
שאלה 2
מה צריך לעשות כאשר רואים חמור שנפל בגלל המשא הכבד שעליו ?
3/26
שאלה 3
מה אסור לגבר ללבוש ?
4/26
שאלה 4
כאשר רואים במקרה קן, ורוצים לקחת את הביצים, מה צריך לעשות קודם ?
5/26
שאלה 5
מה השכר על מצוות שילוח הקן ?
6/26
שאלה 6
איזו מצוה יש לקיים כאשר בונים בית חדש ?
7/26
שאלה 7
מה הדין אם אדם זרע כלאים - זרעי דגן בשטח הכרם ?
8/26
שאלה 8
על מה צריך להקפיד כאשר מחברים חיות למחרשה ?
9/26
שאלה 9
מהו שעטנז ?
10/26
שאלה 10
מה יש לשים בבגד בעל ארבע פינות ?
11/26
שאלה 11
מדוע בזמן מלחמה חשוב במיוחד לשמור שהמחנה יהיה קדוש וטהור ?
12/26
שאלה 12
מהי ריבית ?
13/26
שאלה 13
למי מותר להלוות בריבית ?
14/26
שאלה 14
כאשר אדם נודר להביא משהו לבית המקדש, תוך כמה זמן עליו לעשות זאת ?
15/26
שאלה 15
עובד בכרם של מישהו אחר, יכול :
16/26
שאלה 16
מהו משכון ?
17/26
שאלה 17
מה אסור לקחת כמשכון ?
18/26
שאלה 18
באיזו דרך מותר לקחת את המשכון ?
19/26
שאלה 19
מה ענשו של אדם שחטף אדם אחר, התעלל בו ומכר אותו ?
20/26
שאלה 20
מתי יש לשלם לעובד ?
21/26
שאלה 21
מה הדין במקרה שאבא העיד על בנו שחייב מיתה ?
22/26
שאלה 22
מה הדין במידה ואדם שכח מעט שבולים בשדה שלו ?
23/26
שאלה 23
אילו אשכולות יש להשאיר על העצים עבור העניים ?
24/26
שאלה 24
כמה מלקות מותר לתת לחוטא ?
25/26
שאלה 25
מה אסור לעשות כאשר נותנים לשור לדוש את האדמה ?
26/26
שאלה 26
שני ציווים בקשר לעמלק :
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp