כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
מה מוסיפים בתפילת העמידה בתענית אסתר ?
2/3
שאלה 2
מה מבין הדברים הבאים לא מוסיפים בתפילות במהלך הצום?
3/3
שאלה 3
איזה סכום נוהגים לתת לצדקה ביום הצום ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד