כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מתי צמים כאשר י"ג באדר חל בשבת ?
2/4
שאלה 2
מי חייב לצום?
3/4
שאלה 3
מה עושה מי ששכח מהצום ואכל ?
4/4
שאלה 4
מה עוד נוהגים לעשות במהלך הצום ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד