כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/2
שאלה 1
באיזה תאריך התרחשה המלחמה בין יהודי פרס לאויבים ?
2/2
שאלה 2
מדוע אנו צמים כל שנה בתאריך בו התרחשה המלחמה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד