כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
מה היו עושים בזמן בית המקדש עם תרומת 'מחצית השקל' ?
2/3
שאלה 2
מתי נוהגים לתת 'זכר למחצית השקל' ?
3/3
שאלה 3
למי נותנים כיום את תרומת 'זכר למחצית השקל' ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד