תענית אסתר   בזמן המלך אחשוורוש גזר המן הרשע שביום י"ג אדר יש להרוג את כל היהודים. אסתר המלכה ביקשה ממרדכי ללכת ולכנס את כל היהודים שנמצאים בעיר 'שושן' ולצום במשך 3 ימים. לאחר מכן קרו כמה דברים שגרמו להמן לרדת מגדולתו, והמלך אחשוורוש ציווה לתלות אותו על עץ. בעקבות כך אסתר ביקשה מהמלך אחשוורוש לבטל את הגזירה של המן, והוא הסכים לכך. אחשוורוש פרסם מכתב מיוחד שמאפשר ליהודים להילחם בכל מי שינסה להרוג אותם ביום י"ג באדר. וכך קרה, היהודים נלחמו והרגו את אויביהם ביום זה. מי שלא נילחם נשאר בבית הכנסת והתפלל לה' להצלחת הלוחמים. לזכר כך נקבע יום צום בכל שנה בתאריך י"ג אדר – 'תענית אסתר', בו אנו זוכרים את הנס שעשה לנו ה', מתעוררים בתשובה ומשפרים את מעשינו.   זמני הצום   מי חייב לצום נשים בהריון, נשים מניקות ואנשים שקשה להם לצום מסיבה בריאותית עליהם לשאול רב שיחליט כיצד עליהם לנהוג. גם מי שאינו חייב לצום כדאי שימנע מאכילת ממתקים ודברים שגורמים לתענוג.   דגשים לצום     הוספות בתפילה ביום זה כמו בשאר הצומות מוספים בתפילה את הדברים הבאים:  ספרדים: גם היחיד מוסיף ברכת עֲנֵנוּ.       מחצית השקל לפני תפילת מנחה של תענית אסתר נוהגים לתת צדקה זכר למצוות "מחצית השקל". בראש חודש אדר היו מכריזים שהגיע הזמן לתת את התרומה. הרב הראשי מפרסם בכל שנה את הסכום המדויק. בשנה זו, תשפ"א, המחיר הוא 26 ₪ לנפש. יש הנוהגים לתת גם עבור הילדים מתחת לגיל זה.   שאלות ותשובות תשובה: ממשיכים לצום עד צאת הצום.   תשובה: כן. יש לוודא שלא נכנס מים לפה.   כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה. / abita.co.il  
כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/12
שאלה 1
באיזה תאריך התרחשה המלחמה בין יהודי פרס לאויבים ?
2/12
שאלה 2
מדוע אנו צמים כל שנה בתאריך בו התרחשה המלחמה ?
3/12
שאלה 3
מתי צמים כאשר י"ג באדר חל בשבת ?
4/12
שאלה 4
מי חייב לצום?
5/12
שאלה 5
מה עושה מי ששכח מהצום ואכל ?
6/12
שאלה 6
מה עוד נוהגים לעשות במהלך הצום ?
7/12
שאלה 7
מה היו עושים בזמן בית המקדש עם תרומת 'מחצית השקל' ?
8/12
שאלה 8
מתי נוהגים לתת 'זכר למחצית השקל' ?
9/12
שאלה 9
למי נותנים כיום את תרומת 'זכר למחצית השקל' ?
10/12
שאלה 10
מה מוסיפים בתפילת העמידה בתענית אסתר ?
11/12
שאלה 11
מה מבין הדברים הבאים לא מוסיפים בתפילות במהלך הצום?
12/12
שאלה 12
איזה סכום נוהגים לתת לצדקה ביום הצום ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא