כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/12
שאלה 1
באיזה תאריך התרחשה המלחמה בין יהודי פרס לאויבים ?
2/12
שאלה 2
מדוע אנו צמים כל שנה בתאריך בו התרחשה המלחמה ?
3/12
שאלה 3
מתי צמים כאשר י"ג באדר חל בשבת ?
4/12
שאלה 4
מי חייב לצום?
5/12
שאלה 5
מה עושה מי ששכח מהצום ואכל ?
6/12
שאלה 6
מה עוד נוהגים לעשות במהלך הצום ?
7/12
שאלה 7
מה היו עושים בזמן בית המקדש עם תרומת 'מחצית השקל' ?
8/12
שאלה 8
מתי נוהגים לתת 'זכר למחצית השקל' ?
9/12
שאלה 9
למי נותנים כיום את תרומת 'זכר למחצית השקל' ?
10/12
שאלה 10
מה מוסיפים בתפילת העמידה בתענית אסתר ?
11/12
שאלה 11
מה מבין הדברים הבאים לא מוסיפים בתפילות במהלך הצום?
12/12
שאלה 12
איזה סכום נוהגים לתת לצדקה ביום הצום ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא