כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/33
שאלה 1
במשך כמה ימים חל חג ראש השנה ?
2/33
שאלה 2
איזה מהשמות הבאים הוא לא אחד מהשמות של ראש השנה ?
3/33
שאלה 3
מדוע ראש השנה נקרא 'יום הדין' ?
4/33
שאלה 4
איזה שם של ראש השנה קשור לתקיעת השופר ?
5/33
שאלה 5
מדוע נקרא היום הראשון בשנה 'ראש השנה' ?
6/33
שאלה 6
מה הדבר הכי חשוב שקורה בראש השנה ?
7/33
שאלה 7
מדוע טובלים תפוח בדבש ?
8/33
שאלה 8
מה נוהגים שלא לאכול בראש השנה ?
9/33
שאלה 9
מדוע נוהגים לא לישון הרבה בראש השנה ?
10/33
שאלה 10
מה צריך להשתדל במהלך ראש השנה ?
11/33
שאלה 11
מה נוהגים לומר בראש השנה ?
12/33
שאלה 12
איזו מצוה היא החשובה ביותר בראש השנה ?
13/33
שאלה 13
איזה מהדברים הבאים הוא לא סיבה לתקיעת השופר ?
14/33
שאלה 14
כמה פעמים צריך לשמוע תקיעת שופר בראש השנה ?
15/33
שאלה 15
אם לא הספקתי לשמוע בבוקר תקיעת שופר, פספסתי את המצוה ?
16/33
שאלה 16
מי חייב לשמוע תקיעת שופר ?
17/33
שאלה 17
אילו סוגי תקיעות תוקעים בראש השנה ?
18/33
שאלה 18
מכמה קולות מורכבת התרועה ?
19/33
שאלה 19
כמה קולות חייבים לשמוע כדי לקיים את מצוות תקיעת שופר ?
20/33
שאלה 20
כמה קולות נוהגים לשמוע ?
21/33
שאלה 21
מה מבקשים בתפילת התשליך ?
22/33
שאלה 22
מתי מקיימים את מנהג התשליך ?
23/33
שאלה 23
למה נוהגים לקיים את המנהג ליד המים ?
24/33
שאלה 24
למה מהדרים שיהיו במים גם דגים ?
25/33
שאלה 25
מתי עושים 'התרת נדרים' ?
26/33
שאלה 26
כמה אנשים צריך כדי לעשות התרת נדרים ?
27/33
שאלה 27
מדוע נוהגים להתרחץ לפני ראש השנה ?
28/33
שאלה 28
במה יש להרבות בערב החג ?
29/33
שאלה 29
מתי מותר להתחיל להתכונן ליום השני של החג ?
30/33
שאלה 30
מה נהוג לעשות לפני הדלקת הנרות ?
31/33
שאלה 31
אילו ברכות מברכים בהדלקת הנרות ?
32/33
שאלה 32
כיצד מדליקים את נרות החג בלילה השני ?
33/33
שאלה 33
מה עושים כדי שנוכל לברך ברכת שהחיינו בלילה השני ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
מסך מלא
CloseApp